Tư vấn tuyển sinh Online
ITC

1. THÔNG TIN THÍ SINH

Họ và tên (*)
Giới tính
Ngày sinh (*)
Số CMND/Số Căn cước/Hộ chiếu (*)
Ngày cấp (*)
Nơi cấp
Điện thoại đi động (*)
Email
Địa chỉ liên lạc (*)
Số điện thoại gia đình
Chọn Ngành đăng ký dự thi (*)
Đề nghị thí sinh cung cấp Số điện thoại, Địa chỉ liên lạc chính xác để cán bộ tuyển sinh liên hệ.

Tư vấn viên

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

 • Khoa Công Nghệ Thông Tin
  ĐT: 0839736623
 • Khoa Quản Trị TCNH
  ĐT: 0839738587
 • Khoa Quản Trị TCNH
  ĐT: 0839738587
 • Khoa Điện Tử Viễn Thông
  ĐT: 0836012245
 • Trung Cấp Chuyên Nghiệp
  ĐT: 0839735109
 • HOTLINE: 0938861080