Tư vấn tuyển sinh Online
ITC

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2018

04/01/2018

 

I. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

A/ Đối tượng tuyển sinh: 

 • Tuyển thẳng: học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

B/ Hình thức đăng ký xét tuyển: có 3 hình thức:

 1. Đăng ký trực tuyến trên website: http://tuyensinh.itc.edu.vn/Home/Registe
 2. Nộp trực tiếp tại Phòng Ghi danh Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp. HCM.
 3. Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Phòng Ghi danh - Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp. HCM,

Địa chỉ: Số 12 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM.

C/ Thời gian đăng ký xét tuyển:

 • Đợt 1: Nhận hồ sơ từ ngày 02/01/2018, công bố kết quả xét tuyển vào ngày 02/05/2018.
 • Đợt 2: Nhận hồ sơ từ ngày 03/05/2018, công bố kết quả xét tuyển vào ngày 28/07/2018.
 • Đợt 3: Nhận hồ sơ từ ngày 29/07/2018, xét tuyển và nhập học ngay khi nộp hồ sơ
 • Đợt 4: Nhận hồ sơ từ ngày 28/08/2018 đến 15/12/2018, xét tuyển và nhập học ngay khi nộp hồ sơ

II. HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY:

A/ Đối tượng tuyển sinh:

 • Học sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) được tuyển thẳng vào chương trình Trung cấp chính quy với thời gian học từ 01-1,5 năm. Nếu học sinh học hết lớp 12 nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp THPT thì phải học thêm phần bổ sung kiến thức tương đương 03 tháng (+1,5 năm chính thức Trung cấp chính quy);
 • Học sinh đã tốt nghiệp lớp 9 (THCS hoặc Bổ túc THCS) được xét tuyển vào chương trình Trung cấp chính quy 02 năm;

B/ Hình thức đăng ký xét tuyển: có 3 hình thức:

 1. Đăng ký trực tuyến trên website: http://tuyensinh.itc.edu.vn/trung-cap-xet-tuyen 
 2. Nộp trực tiếp tại trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp. HCM.
 3. Chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ:

Phòng Ghi danh - Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Tp. HCM,

Địa chỉ: Số 12 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM.

C/ Thời gian xét tuyển: 

 • Đợt 1: Nhận hồ sơ từ ngày 02/01/2018, công bố kết quả xét tuyển vào ngày 02/05/2018.
 • Đợt 2: Nhận hồ sơ từ ngày 03/05/2018, công bố kết quả xét tuyển vào ngày 28/07/2018.
 • Đợt 3: Nhận hồ sơ từ ngày 29/07/2018, xét tuyển và nhập học ngay khi nộp hồ sơ
 • Đợt 4: Nhận hồ sơ từ ngày 28/08/2018 đến 15/12/2018, xét tuyển và nhập học ngay khi nộp hồ sơ

Tư vấn viên

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN

 • Khoa Công Nghệ Thông Tin
  ĐT: 0839736623
 • Khoa Quản Trị TCNH
  ĐT: 0839738587
 • Khoa Quản Trị TCNH
  ĐT: 0839738587
 • Khoa Điện Tử Viễn Thông
  ĐT: 0836012245
 • Trung Cấp Chuyên Nghiệp
  ĐT: 0839735109
 • HOTLINE: 0938861080