ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE

THÔNG TIN THÍ SINH

*Lưu ý: Sinh viên bắt buộc điền đầy đủ những mục có dấu (*)

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Hệ đào tạo xét tuyển(*)
Hình thức học(*)
Ngành đăng ký xét tuyển(*)
Điều kiện xét tuyển(*)
Ghi chú
*Lưu ý: Sinh viên bắt buộc điền đầy đủ những mục có dấu (*)

THÔNG TIN KHẢO SÁT

Bạn biết ITC thông qua các kênh nào sao đây? (Có thể click chọn nhiều kênh)
Tôi xin cam đoan những lời khai của tôi trên đăng ký online là đúng sự thật. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

LIÊN HỆ

Địa chỉ: 12 Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP.HCM
Phone: (028) 38605003 - (028) 38605004
Hotline: 0938861080
Email: tuyensinh@itc.edu.vn